Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5769
Title: Modele entropowe w opisie dynamiki molekularnej cieczy poddanych zmianom temperatury i ciśnienia w pobliżu przejścia do fazy szklistej
Authors: Masiewicz, Elżbieta
Advisor: Paluch, Marian
Grzybowski, Andrzej
Keywords: dynamika molekularna cieczy; modele entropowe; faza szklista
Issue Date: 2015
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Podstawę niniejszej pracy doktorskiej stanowią artykuły naukowe A1-A3. Głównym celem przeprowadzonych badań było sformułowanie nowych równań stanowiących rozszerzenie temperaturowo-objętościowe wybranych modeli entropowych, opisujących dynamikę molekularną cieczy przechłodzonych w pobliżu przejścia szklistego oraz sprawdzenie możliwości skalowania termodynamicznego w tych modelach [A2,A3]. Dodatkowo, sformułowanie uniwersalnych reguł określających własności parametru kruchości w różnych warunkach termodynamicznych [A1], pozwoliło na weryfikację wyprowadzonych równań modeli AG(T,V) i MYEGA(T,V).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5769
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Masiewicz_Modele_entropowe_w_opisie_dynamiki.pdf7,06 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.