Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5770
Title: Dynamiczne i termodynamiczne aspekty przejścia szklistego
Authors: Koperwas, Kajetan
Advisor: Paluch, Marian
Grzybowski, Andrzej
Keywords: ciecze przechłodzone; badania; przejście szkliste; dynamika molekularna
Issue Date: 2015
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Głównym celem przeprowadzonych badań, których wyniki przedstawione są w artykułach A1-A4, jest sformułowanie relacji opisującej współzależność pomiędzy wielkościami termodynamicznymi podczas przejścia szklistego. Motywacją dla podjętych starań jest brak eksperymentalnie potwierdzonej relacji pomiędzy wielkościami termodynamicznymi w przejściu szklistym. Pomimo, iż intensywne badania procesu transformacji cieczy przechłodzonej do stanu szklistego prowadzone są od lat pięćdziesiątych poprzedniego stulecia, sformułowanie kompletnej teorii opisującej mechanizm przejścia szklistego jest wciąż jednym z najbardziej wymagających zadań współczesnej fizyki materii skondensowanej. Rozwiązanie powyższego problemu utrudnia fakt, że temperatura przejścia szklistego nie zależy wyłącznie od stanu termodynamicznego w jakim znajduje się układ, ale również od tempa z jakim dany układ został do powyższego stanu doprowadzony (tzn. od szybkości izobarycznego schładzania lub izotermicznej kompresji). W ciągu ponad 60 lat intensywnych badań nad procesem transformacji z metastabilnego stanu cieczy przechłodzonej do szkła zaproponowane zostały różne idee jego rozwiązania.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5770
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koperwas_Dynamiczne_i_termodynamiczne_aspekty.pdf8,82 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.