Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5783
Title: Wprowadzenie
Authors: Witosz, Bożena
Sujkowska-Sobisz, Katarzyna
Ficek, Ewa
Keywords: analiza dyskursu
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Witosz, K. Sujkowska-Sobisz, E. Ficek (red.), "Dyskurs i jego odmiany" (S. 9-11). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Fragmentaryczność, zmienność, nietrwałość, różnorodność to dominujące aspekty doświadczenia, jakie oferuje nam współczesna kultura. Dyskurs, ze względu na swą heterogeniczną złożoność, otwartość i „mgławicowość”, zdaje się dziś najlepiej spełniać funkcję kategorii reprezentującej niestabilność świata społecznych relacji. Zadaniem badawczym wciąż pozostaje wysiłek konstruowania modeli, które w sposób najbardziej satysfakcjonujący mogłyby odtworzyć ową dynamiczną strukturę." […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5783
ISBN: 9788380127906
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Witosz_wprowadzenie.pdf340,35 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons