Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5815
Tytuł: Обещания и клятвы в российском интернет-пространстве
Tytuł równoległy: Obesania i klatvy v rossijskom internet-prostranstve
Autor: Małysa, Oksana
Słowa kluczowe: język rosyjski; obietnica jako tekst; przysięga jako tekst
Data wydania: 2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Th e article discusses problems associated with the ways of textual realisations of such genres as the promise and oath that are placed on specialised websites of the Russian internet. Special attention was devoted to the modifi cation of the pragmatic and structural indicators of the variants of promises and oaths that emerged in virtual reality against the background of their traditional forms.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5815
ISBN: 9788380128064
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Malysa_obesania_i_klatvy_v_rossiskom_internet_prostranstvie.pdf318,98 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons