Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5819
Title: Słowo wstępne
Authors: Zych, Anna
Charciarek, Andrzej
Keywords: analiza dyskursu
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Zych, A. Charciarek (red.), "Dyskurs w aspekcie porównawczym" (S. 7-8). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Istnieje wiele publikacji poświęconych problemom dyskursu. Ich autorzy starają się odpowiedzieć na pytanie, czym jest dyskurs, w jakich relacjach pozostaje w odniesieniu do stylów funkcjonalnych i tekstu, stworzyć typologię dyskursów i opisać ich odmiany. Niemniej jednak termin dyskurs nadal nie doczekał się jednoznacznej defi nicji, a jego pole znaczeniowe pozostaje niedookreślone i rozmyte (por. przykładowe konteksty, w których się pojawia: dyskurs publiczny, medialny, polityczny, prawniczy, kulinarny, urzędowy, reklamowy, humorystyczny, dyskurs tożsamości etnicznej, miejski, feministyczny, modowy, turystyczny, promocyjny, totalitarny, grup wyznaniowych, terapeutyczny, epistolarny, krytyczny, młodzieżowy, postkryzysowy)." [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5819
ISBN: 9788380128064
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zych_Charciarek_slowo_wstepne.pdf246,51 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons