Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5836
Title: Semantyczne badania fragmentów Intuicjonistycznej Logiki Kontrolnej
Authors: Glenszczyk, Anna
Advisor: Połacik, Tomasz
Keywords: logika intuicjonistyczna; Intuicjonistyczna Logika Kontrolna
Issue Date: 2017
Publisher: Katowice: Uniwersytet Śląski
Abstract: Badamy fragmenty oraz własnosci Intuicjonistycznej Logiki Kontrolnej, która została wprowadzona przez Ch. Lianga i D. Millera. Logike te mozna do pewnego stopnia traktowac jako połaczenie logiki intuicjonistycznej i logiki klasycznej. Powstaje ona z Intuicjonistycznej Logiki Zdaniowej poprzez dodanie do jezyka nowej stałej falsum oznaczanej przez ?, róznej od falsum intuicjonistycznego oznaczanego przez 0. Dzieki temu mozliwe jest wydefiniowanie dwóch róznych negacji: zwykłej negacji intuicjonistycznej oraz nowej negacji posiadajacej pewne cechy negacji w logice klasycznej. W Rozdziale 1 prezentujemy podstawowe definicje i twierdzenia dotyczace Intuicjonistycznej Logiki Zdaniowej, na tle których w nastepnych rozdziałach jest rozpatrywana Intuicjonistyczna Logika Kontrolna. Rozdział 2 rozpoczynamy od przytoczenia definicji i twierdzen dotyczacych Intuicjonistycznej Logiki Kontrolnej. Implusem do stworzenia tej logiki było poszukiwanie systemu logicznego, w którym mozna wydefiniowac operatory kontrolne znane z funkcyjnych jezyków programowania z równoczesnym zachowaniem siły wyrazu intuicjonistycznej implikacji. Na gruncie Intuicjonistycznej Logiki Kontrolnej odbywa sie to poprzez nowa negacje , co pociaga pytania o charakteryzacje negacyjnego fragmentu monadycznego w tej logice. Podajemy kompletny opis tego fragmentu. Nastepnie badamy pozostałe fragmenty monadyczne w odniesieniu do znanych wyników dotyczacych Intuicjonistycznej Logiki Zdaniowej. W szczególnosci podajemy krate fragmentu monadycznego bez intuicjonistycznego falsum. W Rozdziale 3 rozwazamy pojecie odpowiednika modalnego (ang. modal companion) znanego z badan nad logikami posrednimi. Intuicjonistyczna Logika Kontrolna nie jest logika posrednia, poniewaz powstaje poprzez rozszerzenie jezyka, a nie poprzez dodanie aksjomatów. Mimo tego mozna zanurzyc Intuicjonistyczna Logike Kontrolna w pewna logike modalna. W szczególnosci podajemy zanurzenie tej logiki w zdaniowa logike modalna z kwantyfikatorami zdaniowymi, która jest wyznaczona poprzez klase skonczonych drzew z niezwrotnym korzeniem. Tak zdefiniowana logika nie jest a priori rozstrzygalna, jednak pokazujemy, ze mozna ja zinterpretowac w monadycznej teorii drugiego rzedu S!S, co pociaga jej rozstrzygalnosc.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5836
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Glenszczyk_Semantyczne_badania_fragmentow_Intuicjonistycznej_Logiki_Kontrolnej.pdf909,96 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.