Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5839
Title: Narodowe Centrum Nauki
Authors: Raczek, Melanie
Keywords: Narodowe Centrum Nauki; Prawo administracyjne
Issue Date: 2013
Publisher: Katowice : Forma Studio; Uniwersytet Śląski w Katowicach
Citation: A. Gronkiewicz, A. Ziółkowska (red.), "Agencje i podmioty podobne w strukturze administracji publicznej" (S. 176-185). Katowice : Forma Studio; Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Abstract: Na podstawie Europejskiej Rady Badań wzorowane jest Narodowe Centrum Nauki. Centrum umożliwia wprowadzenie w Polsce najnowocześniejszych standardów zarządzania finansami na naukę, ale też ułatwia polskim badaczom włączanie się do prestiżowych, międzynarodowych zespołów badawczych. Polska - uruchamiając NCN w dniu 4 marca 2010 roku w Krakowie - dołączyła do elity europejskich państw, które już posiadają podobne, niezależne agencje zarządzające publicznymi finansami na badania, takich jak Austria, Portugalia, Szwecja czy Niemcy. Doświadczenia zachodnich państw pokazały, że zarządzanie środkami publicznymi na badania przez autonomiczne gremia naukowe w krótkiej perspektywie podnosi jakość badań i wzmacnia ich konkurencyjność w wymiarze Europy i świata. [fragm. tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5839
ISBN: 978-83-938141-0-7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Raczek_Narodowe_Centrum_Nauki.pdf482,14 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons