Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5851
Title: Tradycyjne a współczesne pojęcie kontroli i jej zasięg
Authors: Zacharko, Lidia
Keywords: Kontrola; Prawo administracyjne
Issue Date: 2016
Publisher: Katowice: Uniwersytet Śląski
Citation: A. Gronkiewicz, A. Ziółkowska (red.), "Administracyjne procedury kontrolne : wybrane zagadnienia" (S. 8-16). Katowice: Uniwersytet Śląski.
Abstract: Kontrola nie jest kojarzona jedynie z czynnościami sprawdzającymi czy oceną, ale np. z inspekcją, rewizją, lustracją, sprawowaniem pieczy, kontrolingiem, audytem wewnętrznym, kontrolą zarządczą czy wywiadem skarbowym. Należy więc skonstatować, że współcześnie pojęcie kontroli odbiega od tradycyjnego rozumienia. Analiza pojęcia kontroli i jej instrumentów pozwala stwierdzić, że winna nastąpić ewolucja kontroli w kierunku instrumentalizacji (kontrola wymaga stworzenia wielu wskaźników opisujących stany przyszłe), specjalizacji oraz jej dalszej instytucjonalizacji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5851
ISBN: 978-83-63179-29-8
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zacharko_Tradycyjne_a_wspolczesne_pojecie_kontroli.pdf378,08 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons