Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5853
Title: Kontrola podatkowa
Authors: Glumińska-Pawlic, Jadwiga
Keywords: Kontrola podatkowa; Skarb Państwa
Issue Date: 2016
Publisher: Katowice: Uniwersytet Śląski
Citation: A. Gronkiewicz, A. Ziółkowska (red.), "Administracyjne procedury kontrolne: wybrane zagadnienia" (S. 129-146). Katowice: Uniwersytet Śląski.
Abstract: Kontrola podatkowa przeprowadzana jest przez organy podatkowe pierwszej instancji zarówno państwowe, jak i samorządowe w trybie przewidzianym w przepisach Ordynacji podatkowej, u podatników, płatników, inkasentów oraz następców prawnych. Kontrola przeprowadzana jest na podstawie analizy ryzyka rozumianego jako prawdopodobieństwo wystąpienia naruszenia przepisów prawa, ale może być również przeprowadzana niezależnie od rezultatów analizy ryzyka, o ile ma charakter losowy. Podstawowe kryteria kontroli to legalność, rzetelność oraz terminowość. Kontrola podatkowa u przedsiębiorców prowadzona jest na podstawie przepisów zarówno Ordynacji podatkowej, jak i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Powołane przepisy powinny gwarantować podatnikom ochronę prawną ich interesów przed samowolą organów podatkowych i nie powinny zawierać rozwiązań stworzonych przez resort finansów przede wszystkim dla wygody administracji podatkowej, których celem będzie głównie zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5853
ISBN: 978-83-63179-29-8
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gluminska-Pawlic_Kontrola_podatkowa.pdf391,9 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons