Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5854
Title: Kontrola skarbowa
Authors: Glumińska-Pawlic, Jadwiga
Keywords: Kontrola skarbowa; Postępowanie kontrolne
Issue Date: 2016
Publisher: Katowice: Uniwersytet Śląski
Citation: A. Gronkiewicz, A. Ziółkowska (red.), "Administracyjne procedury kontrolne: wybrane zagadnienia" (S. 147-155). Katowice: Uniwersytet Śląski.
Abstract: Kontrola skarbowa jest specyficznym rodzajem kontroli finansowej przeprowadzanej przez wyspecjalizowane organy. Jej celem jest ochrona interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa oraz zapewnienie skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należności stanowiących dochód budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych. Kontrola może się zakończyć decyzją w rozumieniu Ordynacji podatkowej lub wynikiem kontroli. Zakres kontroli skarbowej jest bardzo szeroki, co powoduje, że nie zawsze jej organy są w stanie zrealizować ciążące na nich zadania.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5854
ISBN: 978-83-63179-29-8
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gluminska-Pawlic_Kontrola_skarbowa.pdf364,3 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons