Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5931
Title: Lambda production in p+p interactions at SPS energies
Authors: Wilczek, Andrzej
Advisor: Zipper, Wiktor
Kowalski, Seweryn
Keywords: kwarki; plazma; gluon; cząstki dziwne; fizyka jądrowa
Issue Date: 2015
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: NA61/SHINE stanowi eksperyment zoptymalizowany pod kątem badań diagramu fazowego silnie oddziałującej materii, w szczególności przejścia fazowego z fazy gazu hadronowego w fazę plazmy kwarkowo-gluonowej (QGP), której główną cech¡ jest brak uwięzienia kwarków. Jedną z kluczowych sygnatur uwolnienia kwarków jest wzmocnienie dziwności, którą zawiera m.in. cząstka Λ. Bezpośrednia jej obserwacja, jako cząstki nienaładowanej elektrycznie, nie jest łatwa, jednakże jej ślad może być zrekonstruowany na podstawie analizy naładowanych produktów rozpadu. Głównym celem tej pracy jest obliczenie całkowitej i różniczkowych krotności cząstki Λ dla reakcji p(158 GeV/c)+p. W tym celu przygotowano i przetestowano procedurę służącą ekstrakcji cząstek Λ spośród danych zebranych przez NA61/SHINE w oddziaływaniach p+p w zakresie pędów akceleratora SPS. Powyższa procedura została zastosowana przy obliczeniach spektrów d2n dydpT , d2n dydmT , d2n dxF dpT oraz rozkładów dn dy , dn dxF , a także zależności średniej masy transwersalnej hmTi oraz odwrotnego parametru nachylenia T od pośpieszności y, oraz średniej krotności Λ ekstrapolowanej do 4π.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5931
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WMFiCH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wilczek_Lambda_production_in_p_p_interactions.pdf5 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.