Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5943
Title: Gramatyka w komputerze : o dydaktycznych pożytkach płynących ze spotkań lingwistyki z informatyką
Authors: Nowak, Tadeusz
Keywords: teaching; grammar; mathematics; computer science
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Jaskółowa, D. Krzyżyk, B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek; przy współpracy D. Jagodzińskiej i A. Zok-Smoły (red.), "Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie : powszechność i elitarność polonistyki. T. 1" (S. 429-445). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: The article presents the current situation of grammar in teaching. The author discusses the role that mathematical and computational linguistics should, in his opinion, play in modern school (among others in the Polish language lessons). His thesis is illustrated by numerous examples of grammatical models and computer programs.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5943
ISBN: 9788380129528
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nowak_gramatyka_w_komputerze_o_dydaktycznych.pdf687,44 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons