Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5944
Title: Przywrócić wartość słowom - podstawowe zobowiązanie polonistycznej edukacji
Authors: Skudrzyk, Aldona
Keywords: edukacja polonistyczna
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Jaskółowa, D. Krzyżyk, B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek; przy współpracy D. Jagodzińskiej i A. Zok-Smoły (red.), "Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie : powszechność i elitarność polonistyki. T. 1" (S. 307-313). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: A voice in a Comparative Studies panel Polish Language Education as an Obligation.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5944
ISBN: 9788380129528
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skudrzyk_przywrocic_wartosc_slowom_podstawowe.pdf481,5 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons