Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5945
Title: Spojrzenie komparatystyczne
Authors: Sławek, Tadeusz
Keywords: edukacja polonistyczna
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Jaskółowa, D. Krzyżyk, B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek; przy współpracy D. Jagodzińskiej i A. Zok-Smoły (red.), "Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie : powszechność i elitarność polonistyki. T. 1" (S. 265-268). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: A voice in a Comparative Studies panel Liquid Boundaries of Polish Studies — School and Academic Comparative Studies.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5945
ISBN: 9788380129528
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Slawek_spojrzenie_komparatystyczne.pdf443,36 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons