Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5962
Title: Trzy daty śmierci i sześć pogrzebów - od tajemnicy do lektury Trenów : o wykorzystaniu kontekstów w szkolnych spotkaniach z Janem z Czarnolasu
Authors: Paprotny, Magdalena
Keywords: methodological inspiration; Kochanowski; Iwasiów; social network; Laments; Treny
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Jaskółowa, D. Krzyżyk, B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek; przy współpracy D. Jagodzińskiej i A. Zok-Smoły (red.), "Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie : powszechność i elitarność polonistyki. T. 2" (S. 359-370). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: The present article describes methodological inspirations, which may encourage students to read Treny (Laments). These reflections are based on the conviction that Jan Kochanowski is a myth in public discourse. Referring to the concept of Roland Barthes, the author remarks that a myth remains a myth if it is alive in a language. The author suggests beginning classes about Kochanowski’s literary output with solving riddles concerning his biography. Next, the author suggests a comparative study of Treny (Laments) and contemporary texts (the Internet entry at the social network and the novel by Inga Iwasiów Umarł mi. Notatnik żałoby) to demonstrate similarities in the way of speaking about death and grieving the death of our loved ones.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5962
ISBN: 9788322631881
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
paprotny_trzy_daty_smierci_i_szesc_pogrzebow.pdf492,76 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons