Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5971
Tytuł: Wild primes of a higher degree self-equivalence of a number field
Autor: Czogała, Alfred
Rothkegel, Beata
Sładek, Andrzej
Słowa kluczowe: algebra; matematyka
Data wydania: 2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Annales Mathematicae Silesianae, Nr 30, (2016), s. 17-38
Abstrakt: Let ` > 2 be a prime number. Let K be a number field containing a unique `-adic prime and assume that its class is an `th power in the class group CK. The main theorem of the paper gives a sufficient condition for a finite set of primes of K to be the wild set of some Hilbert self-equivalence of K of degree `.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5971
ISSN: 0860-2107
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Czogala_Wild_primes_of_higher_degree_self.pdf820,68 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons