Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5987
Title: Zagadnienia kultury języka i socjalizacji językowej jako istotnego elementu edukacji logopedycznej i pedagogicznej
Authors: Dramska, Danuta
Keywords: kultura języka; socjalizacja językowa; edukacja logopedyczna; edukacja pedagogiczna
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Rzymełka-Frąckiewicz, T. Wilk (red.), "Edukacja, kultura, sztuka - spoistość a integracja" (S. 64-72). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Kultura języka to pojęcie nadrzędne, pod którym najogólniej można rozumieć czynny stosunek do swego języka, czyli świadomą dyspozycję umysłową, na którą składają się zarówno znajomość reguł, jak też stosowanie ich w praktyce na zasadzie naturalnie działającego nawyku. Kultura języka obejmuje komunikowanie się zarówno za pomocą słowa pisanego, jak i mówionego." […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5987
ISBN: 9788380126664
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dramska_zagadnienia_kultury_jezyka_i_socjalizacji.pdf287,99 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons