Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6024
Title: The Mathematics of Strange Objects
Authors: Lasota, Andrzej
Keywords: Andrzej Lasota; matematyka; geometria
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: H. Gacki, J. Zwierzyńska (red). "Mathematics like poetry : Andrzej Lasota 1932-2006" (S. 49-53). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Matematyka, a dokładniej geometria, zajmuje się pięknymi, regularnymi obiektami, jak linia prosta, okrąg, elipsa, trójkąt, wielokąt itp. Tak było dawniej, tak w pewnym stopniu jest i dziś. Rolę tych klasycznych zbiorów przejęły rozmaitości różniczkowe, czyli mówiąc możliwie najprościej, gładkie powierzchnie. Wielu ludzi zdziwi się jednak zapewne, gdy dowie się, że przedmiotem badań matematycznych mogą być również linie takie, jak brzeg chmury lub kształt wybrzeży Anglii. Co więcej, matematyka interesują na płaszczyźnie zbiory, których w ogóle nie potrafimy narysować […].
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6024
ISBN: 9788380129580
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lasota_The_Mathematics_of_Strange_Objects.pdf502,35 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons