Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6028
Title: Od redakcji
Authors: Polak, Andrzej
Karwacka, Monika
Keywords: literatura fantastyczna; literatyry słowiańskie
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Polak, M. Karwacka (red.), "Fantastyka w literaturach słowiańskich : idee, koncepty, gatunki" (S. 7-9). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Praca stanowi kontynuację tomu Fantastyka rosyjska dawniej i dziś, zainicjowanego przed kilku laty przez grono rusycystów z Uniwersytetu Śląskiego. Fantastyka w literaturach słowiańskich. Idee, koncepty, gatunki poświęcona jest najpopularniejszym gatunkom i zjawiskom występującym w obrębie fantastyki słowiańskiej – przede wszystkim polskiej i rosyjskiej. Choć książka skierowana jest głównie do badaczy literatury, to z pewnością zaciekawi każdego miłośnika fantastyki. [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6028
ISBN: 9788380127432
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Polak_Karwacka_od_redakcji.pdf374,58 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons