Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6046
Title: Wokół mądrości : słowo wstępne
Authors: Zając, Marta
Keywords: mądrość aspekt religijny; mądrość; mądrość aspekt psychologiczny; mądrość w filozofii
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Zając (red.), "Figury i znaczenia mądrości : studium interdyscyplinarne" (S. 7-12). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: „Pojęcie czystego poznania, czyli czystego zrozumienia pozostaje czymś całkowicie obcym myśli Platona. Jeszcze nie nastała epoka profesorów”, w studium poświęconym filozofii starożytnej Pierre Hadot przytacza znaczące sformułowanie Alfreda Whiteheada. Podkreśla jednocześnie na wiele sposobów, że w przekonaniu starożytnych filozofia to wiedza i życie, „dyskurs, ale i życiowy wybór”. Filozof nie jest zatem „artystą rozumu” ani „przyjacielem opinii”. […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6046
ISBN: 9788380124134
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zajac_wokol_madrosci_slowo_wstepne.pdf391,24 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons