Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6071
Title: Reprodukcja społeczna - refleksyjność - poznanie. Koncepcja ideologii L. Althussera i habitusu P. Bourdieu
Authors: Niesporek, Andrzej
Keywords: refleksyjność; Louis Althusser; Pierre-Félix Bourdieu
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: T. Nawrocki, W. Świątkiewicz (red). Ład społeczny i jego przedstawienia : księga jubileuszowa Profesora Jacka Wodza (S. 128-139). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: W swoim artykule Ideologie i aparaty ideologiczne państwa Louis Althusser podejmuje fundamentalną kwestię reprodukcji systemu społecznego. Idąc śladem myśli Karola Marksa, ujmuje ją w kategoriach reprodukcji określonych warunków produkcji w ramach konkretnej formacji społecznej. Pisze Althusser (2009: 3): Jeśli przyjmiemy, że cała formacja społeczna zależy od panującego sposobu produkcji, to możemy stwierdzić, że proces produkcji uruchamia siły wytwórcze istniejące w i pod określonymi stosunkami produkcji. Wynika z tego, że każda formacja społeczna, aby istnieć, musi – w tym samym czasie, kiedy produkuje i żeby móc produkować – reprodukować swoje warunki produkcji. Reprodukcji podlegają więc zarówno siły wytwórcze, w tym siła robocza, jak i istniejące stosunki produkcji. Dla trwania konkretnego sposobu produkcji niezbędna jest więc reprodukcja zarówno materialnych, jak i społecznych warunków produkcji […].
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6071
ISBN: 9788380128132
9788380128149
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Niesporek_Reprodukcja_spoleczna.pdf502,4 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons