Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6085
Title: Historia najstarszych studenckich kół naukowych działających przy Zakładzie Teorii i Historii Kultury
Authors: Wężowicz-Ziółkowska, Dobrosława
Keywords: kultura; badania kulturoznawcze
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Gomóła, M. Pacukiewicz (red.), "Badanie kultury : ludzie, projekty, realizacje" (S. 211-217). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Koło Naukowe Kulturoznawców działa przy Zakładzie Teorii i Historii Kultury od 1989 roku. Powstało z inicjatywy studentów kulturoznawstwa, których pasje poznawcze i chęć praktycznego sprawdzenia wiedzy teoretycznej, nabywanej w trakcie studiów skłoniły do podjęcia znacznie szerszych działań, niż przewidywały to obowiązkowe zajęcia uniwersyteckie, przede wszystkim do niezapośredniczonego poznania zabytków historii kultury i antropogeograficznych realiów obszarów o znaczącym wpływie cywilizacyjnym." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6085
ISBN: 978-83-8012-867-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wezowicz-Ziolkowska_Historia_najstarszych_studenckich_kol_naukowych.pdf373,42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons