Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6086
Title: Historia współczesna i jej rola w kształtowaniu tożsamości na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w XX wieku jako problem badawczy i dydaktyczny
Authors: Woźniczka, Zygmunt
Keywords: kultura; badania kulturoznawcze
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Gomóła, M. Pacukiewicz (red.), "Badanie kultury : ludzie, projekty, realizacje" (S. 182-205). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "W okresie międzywojennym odrębność Górnego Śląska (województwo śląskie) i Zagłębia Dąbrowskiego (województwo kieleckie) była potwierdzona administracyjnie. Podczas okupacji Niemcy połączyli w jeden organizm administracyjny: Śląsk Opolski, województwo śląskie i Zagłębie Dąbrowskie, a następnie poddali całość intensywnej germanizacji. Po wojnie komuniści utrzymali zastany podział, tworząc województwo śląsko-dąbrowskie." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6086
ISBN: 978-83-8012-867-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wozniczka_Historia_wspolczesna_i_jej_rola_w_ksztaltowaniu_tozsamosci.pdf468,18 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons