Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6093
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNiesporek-Szamburska, Bernadeta-
dc.date.accessioned2018-09-10T12:05:28Z-
dc.date.available2018-09-10T12:05:28Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationI. Gralewicz-Wolny, B. Mytych-Forajter (red.), "Par coeur : twórczość dla dzieci i młodzieży raz jeszcze" (S. 145-155). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.identifier.isbn9788380128521-
dc.identifier.isbn9788380128538-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/6093-
dc.description.abstractCzytanie zaspokaja nasze codzienne potrzeby: dostarcza informacji i rozrywki, służy zdobywaniu wiedzy, kształtowaniu swego poglądu na świat, rozwijaniu osobowości. Wśród wielu definicji tego procesu można wskazać na takie, które kładą nacisk na poznawczo‑psychologiczne walory czytania, mówiące np. że „polega [ono – B.N.‑S.] na rozpoznawaniu drukowanych lub pisanych symboli służących jako bodźce do przywoływania znaczeń nagromadzonych dzięki wcześniejszym doświadczeniom życiowym i tworzeniu nowych znaczeń drogą manipulowania pojęciami, które czytelnikowi są już znane”2 lub wydobyć takie, które eksponują wielofunkcyjne właściwości czytania, jak te określające, że jest to: „proces, dzięki któremu informacja jest wydobywana z napisanego lub wydrukowanego tekstu. Ten proces, w rzeczywistości, jest wyjątkowo złożony i tylko częściowo jak dotąd zrozumiały”3.[…]pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherKatowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectbajkapl_PL
dc.subjectUparty kotekpl_PL
dc.titleO "Upartym kotku" Iwana Biełyszewa z perspektywy dziecięcego odbiorcypl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Niesporek_Szamburska_O_Upartym_kotku_Iwana_Bielyszewa.pdf2,85 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons