Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6099
Title: Kultura społeczności polskich w północno-wschodnim Kazachstanie : model badawczy
Authors: Pacukiewicz, Marek
Keywords: kultura; badania kulturoznawcze
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Gomóła, M. Pacukiewicz (red.), "Badanie kultury : ludzie, projekty, realizacje" (S. 74-88). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Spośród inicjatyw badawczych przygotowywanych dotychczas przez Zakład Teorii i Historii Kultury najsilniej przykuł moją uwagę projekt badań nad kulturą społeczności polskich w północno-wschodnim Kazachstanie z roku 1993. Nie tylko z racji jego zakresu oraz zróżnicowania wykorzystywanych źródeł ma on dla mnie charakter modelowy. Z perspektywy lat, jako osoba niezaangażowana w ówczesne prace Zakładu, mogę potraktować go jako soczewkę, w której skupia się większość naszych obecnych zainteresowań i strategii badawczych. Odnajduję w tym modelu zarówno swój własny horyzont poznawczy, jak i ślady prowadzące w stronę istotnych problemów współczesnego kulturoznawstwa. Projekt pozwala spojrzeć na nie z perspektywy zarówno historycznej, jak i metodologicznej, zwłaszcza że podejmuje zagadnienie relacji pomiędzy wzorami i praktykami tożsamościowymi w kulturze współczesnej." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6099
ISBN: 978-83-8012-867-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pacukiewicz_Kultura_spolecznosci_polskich_w_polnocno-wschodnim_Kazachstanie.pdf418,92 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons