Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6101
Title: Kulturoznawstwo pomiędzy empirią a teorią: alternatywy : o badaniach terenowych prowadzonych w Zakładzie Teorii i Historii Kultury
Authors: Pacukiewicz, Marek
Keywords: kultura; badania kulturoznawcze
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Gomóła, M. Pacukiewicz (red.), "Badanie kultury : ludzie, projekty, realizacje" (S. 50-73). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Swego czasu, poszukując odpowiedzi na pytanie o status i miejsce teorii kultury w obrębie humanistyki, Stanisław Pietraszko zwracał uwagę na szereg problemów związanych z jej formułowaniem. Zdaniem badacza, jedynie kulturoznawstwo mogłoby stworzyć odpowiednią sieć teoretyczną zdolną do uchwycenia heteronomii fenomenu kultury, unikając zarówno petryfikacji pojęcia, jak i jego selektywnego definiowania: teoria kultury nie może istnieć, jako pełnoprawna i efektywna forma naukowego poznania kultury, poza strukturą dyscyplinową ogólniejszą. Naturalną niejako strukturę dyscyplinową dla rzeczywistej teorii kultury stanowi kulturoznawstwo […]. [Przedmiotem byłaby tu] kultura pojmowana jako system swoistych prawidłowości, określający – przy udziale różnych prawidłowości heteronomicznych – sposób życia ludzi i realizujący się w ludzkich zachowaniach i wytworach." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6101
ISBN: 978-83-8012-867-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pacukiewicz_Kulturoznawstwo_pomiedzy_empiria_a_teoria.pdf464,35 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons