Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6102
Title: "Laboratorium Kultury": pojęcie, dyskurs, instytucja
Authors: Pisarek, Adam
Keywords: kultura; badania kulturoznawcze
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Gomóła, M. Pacukiewicz (red.), "Badanie kultury : ludzie, projekty, realizacje" (S. 249-260). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Czasopismo naukowe „Laboratorium Kultury” zostało powołane w 2012 roku przez pracowników Zakładu Teorii i Historii Kultury, wchodzącego w skład Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pierwszy numer był poświęcony Claude’owi Lévi-Straussowi i Smutkowi tropików (red. A. Pisarek), drugi Bronisławowi Malinowskiemu i Argonautom zachodniego Pacyfiku (red. M. Pacukiewicz, A. Pisarek), trzeci Lewisowi Henry’emu Morganowi i Lidze Irokezów (red. M. Rygielska, J. Dziewit), czwarty dotyczył postaci Jana Aleksandra Karłowicza i Chaty polskiej (red. A. Gomóła, A. Pisarek). W profil czasopisma wpisana została więc zasada wykorzystania, jako idiomu określającego tematykę poszczególnych numerów, nazwiska badacza. Autor i jego dzieło są w tym wypadku rozumiani kontekstualnie i wieloaspektowo. Dlatego też równie ważny dla twórców czasopisma był i jest ten poziom refleksji, który dotyczy autora jako „zasady układu dyskursów”, jak i ten pozwalający na zrekonstruowanie biografii naukowej badacza wraz z sieciami naukowymi, w których funkcjonował. Pierwszy wariant plasuje się blisko Foucaultowskiego projektu archeologii wiedzy i stawia w centrum analizę historycznych formacji dyskursywnych, drugi wywieść można z antropologii nauki, która za profil badawczy przyjmuje jednostkową biografię. Także problematyka ogólnie rozumianego „tekstu” była niezwykle istotna dla założycieli pisma. To właśnie on, traktowany zwłaszcza jako forma przedstawiania wyników badań nad zjawiskami kulturowymi, staje się często przedmiotem publikowanych analiz." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6102
ISBN: 978-83-8012-867-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pisarek_Laboratorium_Kultury_pojecie_dyskurs_instytucja.pdf404,81 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons