Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6104
Title: Osobowościowe podstawy kultury naukowej
Authors: Gomóła, Anna
Kosowska, Ewa
Keywords: kultura; badania kulturoznawcze
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Gomóła, M. Pacukiewicz (red.), "Badanie kultury : ludzie, projekty, realizacje" (S. 261-267). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "– Przeczytałam po raz kolejny nasz artykuł na temat dziedzictwa, dostrzegłam Twoje poprawki, sama znowu coś uzupełniłam, przy okazji zajrzałam do innych tekstów i znowu zdałam sobie sprawę z tego, że porwaliśmy się wszyscy na rzecz niemożliwą, czyli nie tylko na rekonstrukcję faktów z dziejów Zakładu, ale także na próbę odtworzenia postaw i motywacji ludzi, którzy sprawili, że dzisiaj każdy z nas – przynajmniej w aspekcie naukowym, ale i nie tylko – jest tym, kim jest." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6104
ISBN: 978-83-8012-867-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kosowska_Osobowosciowe_podstawy_kultury_naukowej.pdf381,64 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons