Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6106
Title: Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?
Authors: Gomóła, Anna
Pacukiewicz, Marek
Keywords: kultura; badania kulturoznawcze
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Gomóła, M. Pacukiewicz (red.), "Badanie kultury : ludzie, projekty, realizacje" (S. 7-17). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Jubileusze – nawet jeśli nie są hucznie obchodzone – sprzyjają refleksji, podsumowaniom albo przynajmniej stanowią pretekst do wspomnień. Pełnią ważne kulturowo funkcje, wyznaczając mechaniczne (bo jedynie kreślone upływem czasu – a nie istotnymi wydarzeniami lub zmianami) cezury; pozwalają przemyśleć i symbolicznie zamknąć pewne odcinki trwania. Można uczcić ważną rocznicę osoby, a także mniej lub bardziej sformalizowanej grupy – stowarzyszenia, organizacji, instytucji. Ta książka poświęcona jest właśnie dotychczasowemu dorobkowi niewielkiej instytucji naukowej – Zakładu Teorii i Historii Kultury, jednostki osadzonej w wielopoziomowej strukturze akademickiej: w Uniwersytecie Śląskim, na Wydziale Filologicznym, w ramach Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych. Każdy element owej struktury określa poziom kolejny – nie tyle ograniczając, ile raczej wskazując możliwości lub kierunki działań Zakładu, sygnalizując jego doraźne potrzeby lub odległe cele." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6106
ISBN: 978-83-8012-867-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gomola_Skad_przychodzimy_Dokad_zmierzamy.pdf405,67 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons