Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6107
Title: "Wstyd w kulturze" - konteksty : autobiograficznie
Authors: Gomóła, Anna
Keywords: kultura; badania kulturoznawcze
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Gomóła, M. Pacukiewicz (red.), "Badanie kultury : ludzie, projekty, realizacje" (S. 136-154). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "„Wstyd w kulturze” to tytuł projektu, który od dwóch dekad jest realizowany przez Zakład Teorii i Historii Kultury Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pierwsze efekty badań prowadzonych nad tą problematyką zostały zaprezentowane podczas konferencji naukowej „Wstyd i jego manifestacje w różnych systemach kulturowych” (Katowice, 22–24 maja 1996) zorganizowanej przez Instytut Nauk o Kulturze. Podczas obrad uznani naukowcy, ale także doktoranci i studenci głównie z Uniwersytetu Śląskiego (z różnych instytutów Wydziału Filologicznego i z Instytutu Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych) spotkali się z białoruskimi badaczami kultury, reprezentującymi dwa mińskie ośrodki: Katedrę Teorii Historii Kultury Uniwersytetu Pedagogicznego im. Maksima Tanka (Galina Kurylenka, Aleksjej Ragula) oraz Białoruski Uniwersytet Kultury (Galina Kutyriowa)1. Dwa lata później nakładem Wydawnictwa „Śląsk” ukazała się książka2 Wstyd w kulturze. Zarys problematyki pod redakcją Ewy Kosowskiej3. Drugi tom poświęcony tej tematyce opublikowany został w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego dziesięć lat później: Wstyd w kulturze 2. Kolokwia polskobiałoruskie4 (pod redakcją Ewy Kosowskiej, Galiny Kurylenki i Anny Gomóły); tym razem nie był to zbiór pokonferencyjny5, za to jego promocji towarzyszyło seminarium naukowe z udziałem gościa z Białorusi, a zarazem współredaktorki opracowania – Galiny Kurylenki (Katowice, Wydział Filologiczny UŚ, 17 listopada 2008)." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6107
ISBN: 978-83-8012-867-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gomola_Wstyd_w_kulturze-konteksty_autobiograficzne.pdf469,27 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons