Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6108
Title: Zakład Teorii i Historii Kultury : pochwała wspólnoty
Authors: Kosowska, Ewa
Keywords: kultura; badania kulturoznawcze
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Gomóła, M. Pacukiewicz (red.), "Badanie kultury : ludzie, projekty, realizacje" (S. 21-49). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Czterdzieści lat tradycji Zakładu Teorii i Historii Kultury1 skłania do przemyśleń i prób uporządkowania wiedzy zarówno o tworzących go ludziach, jak i o problemach badawczych, wokół których – na kolejnych etapach – organizowana była ich praca naukowa. Obserwatorzy postronni, spoglądający na cele i zamierzenia tej grupy z zewnątrz, mogą mieć na ten temat zdanie odrębne, mogą inaczej oceniać dorobek Zakładu i odmiennie sytuować go na mapie osiągnięć polskiego kulturoznawstwa. Także w pamięci jego pracowników wiedza ta rysuje się rozmaicie – swoiście muszą spoglądać na dorobek zespołu ci związani z nim od samego początku, inaczej ci, którzy dołączali później i – zastając określony sposób funkcjonowania instytucji – szukali w niej miejsca dla siebie, a jeszcze inaczej ci, którzy z czasem wybrali odrębną drogę i związali własną pracę zawodową z nowymi środowiskami." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6108
ISBN: 978-83-8012-867-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kosowska_Zaklad_teorii_i_historii_kultury.pdf504,97 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons