Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6111
Title: Wyprawa po ogień : "Krzesiwo" Hansa Christiana Andersena
Authors: Mytych-Forajter, Beata
Keywords: literatura młodzieżowa; Krzesiwo; Hans Christian Andersen
Issue Date: 2016
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: I. Gralewicz-Wolny, B. Mytych-Forajter (red.), "Par coeur : twórczość dla dzieci i młodzieży raz jeszcze" (S. 211-226). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Krzesiwo Andersena otwiera inicjalny zeszyt Baśni opowiedzianych dzieciom z roku 1835. Wprawdzie nie jest pierwszą baśnią napisaną przez autora Calineczki3, ale za sprawą swego usytuowania w obrębie różnych edycji opowieści słynnego Duńczyka zyskuje status tekstu w jakiejś mierze założycielskiego. Krzesiwo otwierało także to wydanie Baśni Andersena, z którego dane mi było korzystać w okresie wczesnego dzieciństwa. O częstotliwości „użytkowania” tego zbioru świadczy zupełnie zniszczona okładka poręcznej, wydanej przez PIW edycji z roku 1972, w pamiętnej serii „z koliberkiem”. Jako dziecko metodycznie podchodzące do kwestii lektury wielokrotnie ponawiałam próbę przeczytania książki od deski do deski, zaczynając oczywiście od pamiętnych zdań: „Szedł sobie drogą żołnierz: raz, dwa! Raz, dwa!”4.[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6111
ISBN: 9788380128521
9788380128538
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mytych_Forajter_Wyprawa_po_ogien_Krzesiwo.pdf334,82 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons