Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6112
Title: Od Winifredy do Jakuba, czyli Puchatek była kobietą?.
Authors: Gralewicz-Wolny, Iwona
Keywords: literatura młodzieżowa; Monika Adamczyk; Kubuś Puchatek
Issue Date: 2016
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: I. Gralewicz-Wolny, B. Mytych-Forajter (red.), "Par coeur : twórczość dla dzieci i młodzieży raz jeszcze" (S. 227-240). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Jest rok 1986. Mam trzynaście lat. W dziale nowości osiedlowej biblioteki znajduję książkę zagadkę. Widniejące na okładce nazwisko autora i tytuł książki z tajemniczego powodu nie współgrają ze sobą, a zdobiący ją rysunek misia z zafrasowaną miną i balonikiem w łapie tylko pogłębia wrażenie dysonansu. Alan Alexander Milne – rozumiem, ale Fredzia Phi‑Phi? Wiedza o translatorycznej koncepcji leżącej u podstaw tej książki dotrze do mnie dopiero po latach, wówczas interesowało mnie tylko jedno: kto zabił Kubusia Puchatka? A ponieważ odpowiedź na to pytanie znajdowała się już na tytułowej stronie (przekład: Monika Adamczyk), moja lektura zakończyła się właśnie w tym miejscu. W ten oto sposób Fredzia Phi‑Phi stała się nie tylko dowodem szczęśliwych czasów, kiedy jedynym kryterium doboru lektur była przyjemność czytania, ale też jedną z czytelniczych zaległości, do których można dziś powrócić z zestawem literaturoznawczych narzędzi, pamiętając wszakże, że służą one raczej do zadawania pytań, niż do udzielania odpowiedzi.[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6112
ISBN: 9788380128521
9788380128538
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gralewicz_Wolny_Od_Winifredy_do_Jakuba_czyli.pdf305,77 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons