Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6114
Title: Uwagi o "Niepowstałym dzienniku nieodbytej podróży"
Authors: Koziołek, Ryszard
Keywords: literatura polska; dzienniki; podróże
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: W. Bojda, A. Nawarecki (red), "Piłeczka : studia o ruchu i melancholii" (S. 247-262). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Pierwsze zdanie Niepowstałego dziennika… nie istnieje. Nie istnieje inaczej niż jako metatekst, który jest (gdyż nie może być niczym więcej) jedynie widmową emanacją nieistniejącego tekstu, jaki mimo to powstaje, odwzorowany z cytatu włączonego w powstający tu naprawdę komentarz. Kursywa chyli ten fragment ku zmyśleniu lub nicości – dwu wymiarom właściwym literaturze lub może wręcz językowi, a jednak nie upada on ostatecznie, trwając w niezdecydowaniu, czym jest ów przedstawiony przeze mnie fragment niepowstałego dziennika nieodbytej podróży. Odtąd staje się zdaniem koniecznym, dowodem we własnej sprawie, mianowicie, że ono „powinno było być napisane”. Nie wynika to z woli jakiegoś podmiotu piszącego, gdyż tym, co zgłasza konieczność tego zdania, jest wyłącznie jego brak, który dochodzi do głosu we mnie czy za pomocą mnie, wypowiadając przekonanie, że to zdanie powinno zostać napisane (i wiele kolejnych), choć nie ma nikogo, kto mógłby, a nawet chciałby je napisać. […]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6114
ISBN: 9788322630372
9788322630389
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koziolek_Uwagi_o_Niepowstalym_dzienniku.pdf1,15 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons