Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6132
Title: Wstęp
Authors: Piechota, Marek
Ryba, Janusz
Janoszka, Maria
Keywords: literatura polska; XVIII-XIX wiek
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Piechota, J. Ryba, M. Janoszka (red). Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej... : autorzy - dzieła - czytelnicy. Cz. 6 (S. 9-10). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Wstęp do: Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej... : autorzy - dzieła - czytelnicy. Cz. 6.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6132
ISBN: 9788380128682
9788380128699
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Piechota_Wstep.pdf296,01 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons