Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6143
Title: Porrajmos/Samudaripen. Refleksje o romskiej Zagładzie
Authors: Gerlich, Marian Grzegorz
Keywords: romofobia; ludobójstwo; rasizm
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: T. Nawrocki, W. Świątkiewicz (red). Ład społeczny i jego przedstawienia : księga jubileuszowa Profesora Jacka Wodza (S. 209-217). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Z całą pewnością zjawisko antycyganizmu jest trwałym elementem historii Romów. Zauważmy, że wedle dokumentu Europejskiej Komisji Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) z 24 czerwca 2011 roku terminem tym określa się „specyficzną odmianę rasizmu, ideologię opartą na wyższości rasowej, formę odczłowieczenia i rasizmu instytucjonalnego żywiącą się dyskryminacją historyczną, która przejawia się między innymi w przemocy, mowie nienawiści, stygmatyzacji i dyskryminacji w najbardziej jaskrawej formie” (cyt. za: Turek, 2011: 130). Należy dodać, że prezentowane zjawisko jest związane głównie z europejską (choć nie tylko) historią Cyganów. Wkraczając w dobie średniowiecza w przestrzeń Starego Kontynentu jako wolni wędrowcy, naruszali panujące struktury feudalne, naruszyli panujący porządek polityczny, społeczny i kulturowy. Ponadto ich wieloaspektowa odmienność powodowała, że byli postrzegani jako kategorycznie „obcy”. Głównie z tego wynikało pojawienie się ustaw antycygańskich praktycznie we wszystkich krajach europejskich. Ich szczególne nasilenie nastąpiło w XV wieku.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6143
ISBN: 9788380128132
9788380128149
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gerlich_Porrajmos_Samudaripen.pdf488,55 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons