Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6173
Title: Kazimierz Denek: Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa wiedzy. Dydaktyka akademicka i jej efekty. Poznań: Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, 2011, 422 ss. - recenzja
Authors: Korzeniowska, Wiesława
Keywords: Kazimierz Denek; Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa wiedzy. Dydaktyka akademicka i jej efekty
Issue Date: 2013
Citation: "Cieszyński Almanach Pedagogiczny" T. 2 (2013), s. 217-220
Abstract: Recenzja książki Kazimierza Denka, Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa wiedzy. Dydaktyka akademicka i jej efekty. Poznań: Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, 2011, 422 ss.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6173
ISSN: 2300-3006
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
korzeniowska_kazimierz_denek_uniwersytet_w_perspektywie.pdf258,33 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons