Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6189
Tytuł: Dobre wychowanie jako kategoria modelująca codzienne życie : kontekst indywidualny i społeczny
Autor: Wilk, Teresa
Słowa kluczowe: upbringing; good; value; good upbringing; educational environments; everyday life
Data wydania: 2016
Źródło: Chowanna, T. 2 (2016), s. 193-215
Abstrakt: The following paper is an attempt at drawing social attention to the value and role of a good upbringing in everyday life. The realization of its role both as a modelling factor and a determinant of the quality of tasks and capability to accomplish tasks, fulfill aspirations and needs seems to be crucial for the process of upbringing. It is also noteworthy that education and working out a good upbringing model – in the process of education and socialisation – provide an individual, at every stage of their life, with the benefit they will be able to derive from all their lives. A good upbringing is an autotelic and instrumental value, which serves an individual and the whole society. Considering the social utilitarianism of a good upbringing, it is worth raising awareness in all educational environments responsible for the upbringing and education of the young generation to become mature.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6189
ISSN: 0137-706X
2353-9682
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wilk_Dobre_wychowanie_jako.pdf406,63 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons