Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/622
Tytuł: Zastosowanie hormonoterapii w ginekologii onkologicznej i terapii raka piersi
Tytuł równoległy: Use of hormone therapy in gynaecological oncology and therapy of breast cancer
Autor: Lindert, Olaf
Skrzypulec-Plinta, Wioletta
Plinta, Ryszard
Chełmicki, Zbigniew
Śmiszek-Lindert, Violeta
Słowa kluczowe: Breast Cancer; Endometrial Cancer; Gynaecological Oncology; Hormonal Treatment; Ovarian Cancer
Data wydania: 2010
Źródło: Przegląd Menopauzalny, (2010), nr 2, s. 78-83
Abstrakt: This article presents a review of new literature regarding hormonal therapy of female reproductive system tumours. Hormonal treatment in gynaecological oncology has to retard the course of neoplastic disease and decrease the intensity of its symptoms in patients with hormonally dependent breast cancer, endometrial cancer or ovarian cancer. Drugs belonging to different pharmacological groups are used in hormonal therapy in oncological gynaecology. Hormone therapy is established as an important method of therapy or support for oncological treatment. The physician dealing with therapy of neoplastic diseases has to remember about the advantages and risks of such treatment, and every case should be considered individually.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/622
ISSN: 1643-8876
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Lindert_Zastosowanie_hormonoterapii_w_ginekologii_onkologicznej.pdf389,98 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons