Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6240
Title: Reprezentatywna mikroskala? : pytania o trwałość lokalnej tożsamości
Authors: Krakowiak, Małgorzata
Keywords: tożsamość lokalna; Czeladź
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Krakowiak, A. Dębska-Kossakowska (red), „Reprezentatywna mikroskala? : rozważania o tożsamości lokalnej mieszkańców Czeladzi z racji udziału ich przedstawicieli w bitwie o Monte Cassino”. (S. 7-21). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Ostatnimi laty modne stało się mówienie i pisanie o „małych ojczyznach”, o potrzebie ich rozpoznawania, o identyfikowaniu się z nimi. Wobec podnoszonego przy okazji kolejnych rocznic traumatycznych wydarzeń historycznych problemu z patriotyzmem w ogóle, patriotyzm lokalny — łatwiejszy do zrozumienia, bo bardziej konkretny, tłumaczony jako świadomość „bycia u siebie”, w miejscu, które jestem w stanie polubić, może nawet pokochać — zdaje się niekiedy zajmować miejsce tego pierwszego. Równie „modna” stała się refleksja nad pamięcią zbiorową. […]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6240
ISBN: 9788380128323
9788380128330
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krakowiak_Reprezentatywna_mikroskala.pdf375,08 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons