Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6242
Title: Zagłębie Dąbrowskie : problemy tożsamości
Authors: Jaworek, Adrian
Keywords: Zagłębie Dąbrowskie; tożsamość lokalna
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Krakowiak, A. Dębska-Kossakowska (red), „Reprezentatywna mikroskala? : rozważania o tożsamości lokalnej mieszkańców Czeladzi z racji udziału ich przedstawicieli w bitwie o Monte Cassino”. (S. 41-58). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Zagłębie Dąbrowskie to region ze skomplikowaną historią. Bardzo często postrzegany przez pryzmat jednego miasta, jego stolicy, czyli Sosnowca, ale jest to tylko część całości. Tożsamość zagłębiowska, jak się wydaje, aktualnie podlega nieustannemu kształtowaniu, nie jest definitywnie ustalona. W definicji regionu Marek Nita podaje jej potencjalne wyznaczniki: Zagłębie Dąbrowskie to rejon społeczno-gospodarczy, który powstał w XIX wieku. W czasach współczesnych nie stanowi on odrębnego pod względem społeczno-gospodarczym regionu. W dalszym ciągu jednak u części mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego, Zagłębian, jak siebie nazywają, czy też Zagłębiaków, utrzymuje się świadomość historycznej, regionalnej odrębności w stosunku do ludności mieszkającej poza jego obszarem, a zwłaszcza na Śląsku. Należy zadać pytanie: czym ma być tożsamość regionalna?. Odpowiedzialnością wobec historii, elementem dopełniającym edukację, a może najważniejszym aspektem świadomości jednostki? Prowokując tego typu analizy, trzeba się zmierzyć także z negatywnym podejściem do tożsamości, gdy traktowana jest ona jako element niepotrzebny, wręcz przeszkadzający w kontaktach międzyludzkich we współczesnym świecie, często nazywanym „globalną wioską”. Skoro wszyscy jesteśmy jej mieszkańcami, to różnice między nami zacierają się i stają coraz mniej istotne. […]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6242
ISBN: 9788380128323
9788380128330
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jaworek_Zaglebie_Dabrowskie_problemy_tozsamosci.pdf381,5 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons