Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6248
Title: Sprawozdanie ze spotkania Koła Naukowego Praw Zwierząt pt. „Teologia zwierząt” (Katowice, 26 kwietnia 2016 roku)
Authors: Knosała, Justyna
Keywords: Sprawozdanie ze spotkania Koła Naukowego Praw Zwierząt; „Teologia zwierząt”
Issue Date: 2016
Citation: Zoophilologica, Nr 2 (2016), s. 301-303
Abstract: "W dniu 26 kwietnia 2016 roku, w Katowicach, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbyło się otwarte spotkanie działającego na WPiA Koła Naukowego Praw Zwierząt. Organizatorami wydarzenia byli członkowie Koła Naukowego oraz Katedra Teorii i Filozofii Prawa WPiA UŚ".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6248
ISSN: 2451-3849
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Knosala_Sprawozdanie_ze_spotkania_Kola_Naukowego_Praw_Zwierzat.pdf278,44 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons