Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6253
Title: Legenda Monte Cassino
Authors: Zabierowski, Stefan
Keywords: Monte Cassino; historia; literatura
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Krakowiak, A. Dębska-Kossakowska (red), „Reprezentatywna mikroskala? : rozważania o tożsamości lokalnej mieszkańców Czeladzi z racji udziału ich przedstawicieli w bitwie o Monte Cassino”. (S. 179-190). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Nazwa miejscowa Monte Cassino ma doniosłe miejsce w dziejach kultury europejskiej. Jest też znaczącą nazwą w historii II wojny światowej. Ale szczególne miejsce nazwa ta zajmuje w historii i kulturze polskiej XX wieku. Omówmy te kwestie po kolei. Nie przypadkiem nazwa ta znalazła się w Słowniku mitów i tradycji kultury, opracowanym przez Władysława Kopalińskiego, w którym możemy przeczytać: Opactwo benedyktyńskie zał. przez św. Benedykta z Nursji w 529, zburzone przez Longobardów w końcu VI w., odbudowane w 720, zniszczone przez Saracenów w 884, odbudowane w poł. X w. Opat Didier kazał zbudować i ozdobić artystom bizantyńskim bazylikę poświęconą w 1071, „cud Zachodu”, po 1058 opactwo, jedna z najsłynniejszych budowli śrdw., ośrodek życia zakonnego Zachodu, stało się również ośrodkiem kultury lit. […]. Dźwignięte z ruin po 1349 po trzęsieniu ziemi, przebudowane w XIV—XVIII w. (refektarz 1569—92, kapitularz XVI w., barokowa bazylika 1649—1727), zniszczone w czasie wojny w 19441. […]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6253
ISBN: 9788380128323
9788380128330
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zabierowski_Legenda_Monte_Cassino.pdf710,71 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons