Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6255
Title: Świadectwa czeladzkich uczestników bitwy pod Monte Cassino
Authors: Dębska-Kossakowska, Aleksandra
Keywords: czeladzianie; bitwa pod Monte Cassino
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Krakowiak, A. Dębska-Kossakowska (red), „Reprezentatywna mikroskala? : rozważania o tożsamości lokalnej mieszkańców Czeladzi z racji udziału ich przedstawicieli w bitwie o Monte Cassino”. (S. 195-221). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: […] Przywołanym na wstępie filmem Andrzeja Wajdy, który ważnym elementem fabularnym i źródłem informacji uczynił dziennik rotmistrza Andrzeja, chciałabym podkreślić rolę i wagę jednostkowej relacji. Zestawienie z filmowym obrazem jest o tyle uzasadnione, że aż dziewięciu spośród czeladzkich uczestników bitwy o Monte Cassino (Marian Baran, Józef Jasik, Zygmunt Kołodziejczyk, Stanisław Kuszper, Mieczysław Miodyński, Paweł Prokofiew, Jerzy Rojcewicz, Józef Trapacz, Stanisław Todos) miało za sobą pobyt w obozach jenieckich na terenie ZSRR. Ponadto, mimo różnic metrykalnych, prezentują tę samą, wspólną formację kulturową, czego manifestacją stają się prowadzone zarówno przez ofiary sowieckiej zbrodni, jak i przez sierżanta Mieczysława Miodyńskiego zapiski. Wedle bowiem relacji rodzin czeladzian walczących pod dowództwem generała Władysława Andersa, zachowały się świadectwa dwóch uczestników legendarnej bitwy: wspomnianego Mieczysława Miodyńskiego i Władysława Łakomika. Kalendarium sierżanta Miodyńskiego opublikowano w monumentalnej pracy pod redakcją Witolda Żdanowicza Śląsk pamięci Monte Cassino, w dziele ukazał się również spisany przez Miodyńskiego Marsz saperów. Dziennik Mieczysława Miodyńskiego ukazuje drogę, którą przeszedł w czasie II wojny światowej. Odnotowane zatem zostają dzienne daty i nazwy miejscowości kolejnych etapów wojennej biografii. […]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6255
ISBN: 9788380128323
9788380128330
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Debska_Kossakowska_Swiadectwa_czeladzkich_uczestnikow.pdf3,34 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons