Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6256
Title: O Czeladzi napisano... : literatura przedmiotowa dotycząca miasta
Authors: Rusek-Cabaj, Marta
Keywords: Czeladź; bibliografia; historia
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Krakowiak, A. Dębska-Kossakowska (red), „Reprezentatywna mikroskala? : rozważania o tożsamości lokalnej mieszkańców Czeladzi z racji udziału ich przedstawicieli w bitwie o Monte Cassino”. (S. 225-251). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Celem niniejszego artykułu jest nie tyle stworzenie szczegółowej listy literatury przedmiotowej dotyczącej Czeladzi, swoistej bibliografii, ile ogólny ogląd pozycji poświęconych miastu, ze wskazaniem i z krótkim opisem ważniejszych publikacji. Z uwagi na rozpiętość poruszanej tematyki, szeroki zakres analizowanych materiałów, należy przyjąć, iż niniejszy wykaz literatury podmiotowej Czeladzi nie jest opracowaniem zamkniętym. Nie wszystkie też pozycje interesują nas w takim samym stopniu. Nacisk został położony z jednej strony na pozycje książkowe (szerzej bądź szczegółowiej opisujące zagadnienie), z drugiej — na materiały poświęcone historii, głównie okresowi I czy II wojny światowej (w szczególności bitwie pod Monte Cassino) i latom międzywojnia. […]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6256
ISBN: 9788380128323
9788380128330
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rusek_Cabaj_O_Czeladzi_napisano.pdf491,22 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons