Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6321
Title: Mazury - Koeppen : koncepcja geopoetyki jednającej światy
Authors: Kadłubek, Zbigniew
Keywords: Masuria; Koeppen; geopoetics
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: T. Gęsina, Z. Kadłubek (red), „Przestrzeń - literatura - doświadczenie : z inspiracji geopoetyki”. (S. 142-153). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: In the article, an authorial Koeppen’s conception on geopoetics was presented. The author constructs it on the relations of landscape, space, identity and literary form. The text is also an example of geopoetical practise.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6321
ISBN: 9788380128460
9788380128477
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kadlubek_Mazury_Koeppen_koncepcja_geopoetyki.pdf357,26 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons