Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/633
Title: Wstęp
Authors: Węsierska, Katarzyna
Keywords: Profilaktyka logopedyczna; Współpraca nauczycieli, rodziców i logopedów
Issue Date: 2012
Citation: K. Węsierska (red.), "Profilaktyka logopedyczna praktyce edukacyjnej. T. 1" (s. 7-10). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Działalność profilaktyczna, jako tania i najskuteczniejsza forma oddziaływań, jest jednym z najistotniejszych uwarunkowań efektywnego systemu opieki logopedycznej. Skuteczna profilaktyka to ta, która jest wdrażana kompleksowo przez logopedów, we współpracy z innymi grupami zawodowymi i środowiskiem opiekuńczo‑wychowawczym w możliwie najróżnorodniejszych kontekstach, przede wszystkim jednak w systemie edukacji. Promowanie skutecznych działań logopedycznych w środowisku edukacyjnym jest bezcenną inwestycją, z której dobrodziejstw skorzystają wszyscy: uczniowie, ich rodzice i opiekunowie oraz nauczyciele.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/633
ISBN: 978-83-226-2058-8
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wesierska_Wstep.pdf299,03 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons