Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6356
Title: Tokijska filiżanka : miejsce i przyjaźń
Authors: Kunce, Aleksandra
Keywords: Tadeusz Sławek; krytyka literatury
Issue Date: 2016
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: P. Bogalecki, Z. Kadłubek, A. Mitek-Dziemba, K. Pospiszil (red.), "Polytropos : na drogach Tadeusza Sławka" (S. 125-137). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: W opowieści antropologicznej potrzebujemy prostego detalu kulturowego, w którym następuje namacalne dotknięcie przyjaźni. Detal jest tym, co nie podporządkowuje się systemowej wykładni, co nie daje się „ustawić w szeregu”, jak pisała Herta Müller 1. W ten sposób szczegół chroni to, co kruche, indywidualne, niecałościowe. Wyodrębnijmy go, by móc to, co doświadczeniowo punktowe, przełożyć na filozofię życia[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6356
ISBN: 9788322630082
9788322630099
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kunce_Tokijska_filizanka_miejsce_i_przyjazn.pdf2,08 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons