Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/635
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorArabski, Janusz-
dc.date.accessioned2017-12-10T17:39:32Z-
dc.date.available2017-12-10T17:39:32Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationD. Gabryś-Barker (red.), " Readings in second language acquisition " (s. 201-220). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-226-2101-1-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/635-
dc.description.abstractW rozdziale zaprezentowano przegląd badań z zakresu różnic w przyswajaniu języka drugiego i obcego przez kobiety i mężczyzn. Wyniki pierwszych badań w tej dziedzinie wskazywały na przewagę kobiet, uzasadniając ją różnicami biologicznymi oraz poznawczymi między przedstawicielami obydwu płci. Kobiety, u których częściej występuje dominacja lewej półkuli mózgu, przejawiają większe zdolności językowe niż mężczyźni, u których częściej występuje dominacja prawopółkulowa. Również w procesie ewolucji kobiety jako matki lepiej wykształciły sprawności językowe. Późniejsze badania, uwzględniające nowe metody i interpretacje, nie potwierdzają takich różnic między przedstawicielami obydwu płci. Rozdział zawiera opis dwóch badań przeprowadzonych przez Autora. Pierwsze z nich dotyczyło różnic między dziewczętami a chłopcami w wieku licealnym w zakresie stosowania strategii uczenia się, drugie natomiast percepcji obcojęzycznych głosek wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Przykładem nowej metodologii stosowanej przy interpretacji różnic między kobietami a mężczyznami w przyswajaniu języka obcego są badania dotyczące nauki czytania w języku obcym przeprowadzone wśród młodzieży szkolnej (w wieku 15 lat). Wykazano w nich, że różnice dotyczą nie samej płci, lecz jej immanentnych cech, np. gustów literackich, stosunku do czytania, korzystania z komputera itp. Cechy te korelują ze skutecznością rozwijania sprawności czytania w języku obcym.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectLanguage learningpl_PL
dc.subjectGender differencespl_PL
dc.subjectRole of gender in language acquisitionpl_PL
dc.titleGender differences in language acquisition and learningpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arabski_Gender_differences_in_language.pdf337,76 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons