Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6360
Title: Uczyć się od dzieci
Authors: Mytych-Forajter, Beata
Keywords: Tadeusz Sławek; księga pamiątkowa; literatura
Issue Date: 2016
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: P. Bogalecki, Z. Kadłubek, A. Mitek-Dziemba, K. Pospiszil (red.), "Polytropos : na drogach Tadeusza Sławka" (S. 174-186). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Wśród publikacji Tadeusza Sławka odnaleźć można książkę zastanawiająco osobną, choć przecież dorobek autora obfituje w pozycje umożliwiające różne modulacje głosu, zmienne dykcje, wynikające z wyboru bardzo niejednorodnych sposobów myślenia i mówienia 1. Sławek tym razem mówi do dziecka, o dziecku i niejako w efekcie posiadania dziecka w książce Oczy to nie wszystko – bardzo osobistej narracji, genetycznie związanej z doświadczeniem ojcostwa, ale nie chciałabym ograniczyć możliwości jej czytania wyłącznie do próby zrozumienia intymnego przecież świadectwa 2[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6360
ISBN: 9788322630082
9788322630099
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mytych_Forajter_Uczyc_sie_od_dzieci.pdf2,09 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons